บริการของเรา

รับผลิตเครื่องสำอาง สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง


- โรงงานผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตเวชสำอาง
  ถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยา

- ผลิตครีมและสามารถทำการตลาด, โฆษณาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- โรงงานผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตครีมด้วยเครื่องจักรทันสมัย มาตรฐานการผลิตสูง

- บริหารงานโดย แพทย์ เภสัชกร และนักเคมี ผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิตครีม

- ผลิตเครื่องสำอางคุณภาพสูง หลากหลายประเภทกว่า 400 สูตรให้ท่านเลือก

- สามารถพัฒนาสูตรครีมขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถผลิตครีมที่มีคุณสมบัติ
  และประสิทธิภาพตามต้องการ

- สร้างเอกลักษณ์เฉพาะ สำหรับเครื่องสำอางของท่าน รับผลิตครีมสูตรพิเศษเฉพาะของท่าน

- ให้บริการรับผลิตครีมครบวงจร วางคอนเซ็ปผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตรครีม ผลิตครีม รับบรรจุครีม
  ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ และดำเนินการขออนุญาตเพื่อการจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ

- จำนวนการผลิตครีม สามารถต่อรองได้ สำหรับผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษ

- สามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ด้วยงบประมาณจำกัด

- มีบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางหลากหลายให้ท่านเลือก

- ให้คำปรึกษาเรื่องการตลาดเครื่องสำอาง, จัดทำเวปไซท์, SEO, ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ครีมบำรุง

- บริการรับบรรจุครีม, รับบรรจุเครื่องสำอาง, ติดฉลาก, ชิงก์ฟิล์มหด ในระบบปลอดเชื้อหมดกังวลจากเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับการผลิตเครื่องสำอางของท่าน
ด้วยการเลือกผลิตครีมจากโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐาน